Postup při řešení sporů pro freelotteryhunters.cz


Cíl

Cílem tohoto postupu je poskytnout uživatelům freelotteryhunters.cz jasný a spravedlivý mechanismus pro řešení jakýchkoliv sporů nebo stížností, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním našich služeb.

Kontaktní informace pro podání stížnosti

Pokud máte nějaké obavy nebo stížnosti týkající se našich služeb, prosím, kontaktujte nás nejprve na e-mailovou adresu info@freelotteryhunters.cz. Naší prioritou je řešit všechny stížnosti rychle a efektivně.

Proces řešení stížností

  1. Podání stížnosti: Zašlete nám e-mail s popisem vaší stížnosti, včetně všech relevantních detailů, které nám pomohou situaci vyhodnotit.
  2. Přijetí stížnosti: Potvrdíme přijetí vaší stížnosti do 48 hodin od jejího obdržení.
  3. Vyšetřování: Vaši stížnost důkladně prošetříme. Můžeme se na vás obrátit pro získání dalších informací.
  4. Řešení: Cílíme na to, aby byly všechny stížnosti vyřešeny do 30 dnů od jejich přijetí. Informujeme vás o výsledku vyšetřování a navrhovaných krocích pro vyřešení sporu.
  5. Další kroky: Pokud nejste s navrhovaným řešením spokojeni, můžete požádat o přezkum vaší stížnosti vyšším managementem.

Alternativní řešení sporů

Pokud se spory nedají vyřešit prostřednictvím našeho interního procesu, můžete hledat řešení přes relevantní vnější orgány pro řešení sporů nebo soudní systém.

Důvěrnost

Všechny stížnosti a informace poskytnuté během procesu řešení sporů budou zacházeny s důvěrností a použity pouze pro účely vyřešení vaší stížnosti.

Závazek

Zavazujeme se k poskytování spravedlivého a transparentního procesu pro všechny naše uživatele. Věříme, že efektivní a spravedlivé řešení stížností podporuje důvěru v naše služby.