Ochrana osobních údajů


Úvod

Vítáme vás na stránkách freelotteryhunters.cz. Vaše soukromí a ochrana osobních údajů jsou pro nás prioritou. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva máte v souvislosti s vašimi údaji.

Shromažďování osobních údajů

Na naší stránce můžeme shromažďovat informace, které sami poskytnete, například při registraci, vyplňování formulářů nebo zasílání dotazů. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a jakékoli další údaje, které se rozhodnete sdílet.

Použití osobních údajů

Shromážděné informace používáme k poskytování a zlepšování našich služeb, ke komunikaci s vámi, k reakci na vaše dotazy a k informování o novinkách a akcích.

Přístup a oprava osobních údajů

Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které máme uložené, a požadovat jejich opravu nebo vymazání. Pokud máte zájem o přístup k vašim údajům nebo máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na info@freelotteryhunters.cz.

Zabezpečení

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje. Používáme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením.

Změny tohoto prohlášení

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času aktualizováno. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste byli informováni o případných změnách.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našeho zacházení s vašimi osobními údaji, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@freelotteryhunters.cz.